Zwroty, Gwarancja

ZWROTY 

1.Zamawiający który zawarł umowę z P.W.JAKON Zbigniew Janiak  z sklepem organizm bez toksyn może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając  na piśmie oświadczenie  w terminie  10 dni liczonym od dnia wydania produktu – towaru.

   Jest to tylko możliwe gdy produkt nie był używany ani nie został  uszkodzony lub   zniszczony.

2. Zwracany produkt – towar należy odesłać na adres siedziby P.W.JAKON  razem     potwierdzeniem przelewu, paragonem  lub fakturą. Sklep gwarantuję zwrot kwoty równejcenie towaru brutto. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto    wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym  w zamówieniu.

     Koszt dostawy towaru do klienta a także koszt odesłania towaru przez Klienta do P.W.JAKON  nie podlega zwrotowi przez P.W.JAKON.

REKLAMACJE

1.W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy    Klient powinien w ciągu 3 [ trzech ] dni kalendarzowych poinformować e-mailem   P.W.JAKON  o  stwierdzonych uszkodzeniach mechanicznych, a następnie , po  uzyskaniu e-maila potwierdzającego przyjęcia zgłoszenia reklamacji do rozpatrzenia,    odesłać wadliwy produkt przesyłką pod adresem: P.W.JAKON ul. Zakładowa 5B,  62-510 Konin. Odesłanie towaru nastąpi po otrzymaniu e-maila od P.W.JAKON    potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia reklamacji do rozpatrzenia lub po otrzymaniu e- maila o nieprzyjęci zgłoszenia reklamacji do rozpatrzenia, na wyłączny koszt i ryzyko Klienta, P.W.JAKON nie jest zobowiązany odesłać towaru zwróconego w ten sposób Klientowi.

2. Do odesłanego produktu należy dołączyć potwierdzenie  przelewu, paragonu lub fakturę. Reklamację  rozpatrywane są najpóźniej  w ciągu 7 [siedmiu] dni roboczych od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Towar  uszkodzony będzie wymieniony.