Diagnoza

ZDROWIE TO NIE WSZYSTKO , ALE BEZ ZDROWIA
WSZYSTKO JEST NICZYM. ZDROWY MA WIELE
PRAGNIEŃ, CHORY TYLKO JEDNO BYĆ ZDROWYM
I DLATEGO ŁATWIEJ ORAZ TANIEJ ZAPOBIEGAĆ
CHOROBOM NIŻ JE LECZYĆ